09.00-09.15 Χαιρετισμοί – Εισαγωγή

09.15-10.15 Ανώτερο πεπτικό Ι
Πρόεδροι: Π. Αποστολόπουλος, Σ. Μιχόπουλος

09.15-09.45 Αχαλασία οισοφάγου 

Εισηγητής: E. Tσουκάλη
Σχολιαστές: Δ. Καμπέρογλου, Σ. Σγούρος, Α. Χαραλαμπόπουλος
■ Διαγνωστικοί χειρισμοί σε περιστατικά χωρίς σαφή διάγνωση
■ Σύγχρονη θέση της μανομετρίας υψηλής ανάλυσης
■ Αεροδιαστολή, ΡΟΕΜ ή λαπαροσκοπική μυοτομή;

09.45-10.15 Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα 

Εισηγητής: Χ. Καρακόιδας
Σχολιαστές: Ε. Αρχαύλης, Ε. Ζαμπέλη, Σ. Σακελλαρίου
■ Ποια είναι η ειδικότητα της ανίχνευσης ηωσινόφιλων σε βιοψίες οισοφάγου;
■ Αποτελεσματικότητα αναστολέων αντλίας πρωτονίων
■ Θεραπεία με κορτικοειδή: πότε, με ποιο, για πόσο;

10.20-11.20 Ανώτερο πεπτικό ΙΙ 
Πρόεδροι: Σ. Λαδάς, Κ. Τριανταφύλλου

10.20-10.50 Προκλήσεις στην Η. Pylori λοίμωξη

Εισηγητής: Ν. Κυριάκος
Σχολιαστές: Θ. Ροκκάς, Δ. Σγούρας
■ Χρειάζεται πάντα εκρίζωση σε ασθενείς με δυσπεψία;
■ Προστατεύει η εκρίζωση από την καρκινογένεση;
■ Διπλή αντοχή σε κλαριθρομυκίνη-μετρονιδαζόλη: πόσο συχνή; ποια η αντιμετώπισή της;

10.50-11.20 Ο ρόλος της βουτιλινικής τοξίνης (Botox)

Εισηγητής: Ε. Κουρέτα
Σχολιαστές: Γ. Καραμανώλης, Σ. Σουγιουλτζής, Δ. Σχίζας
■ Αχαλασία
■ Γαστροπάρεση
■ Ενδοσκοπική αντιμετώπιση παχυσαρκίας

11.25-11.50 Πεπραγμένα Παν/κής Γαστρεντερολογικής Κλινικής
Γ. Παπαθεοδωρίδης

12.05-13.05 Προηγμένη ενδοσκόπηση
Πρόεδροι: Β. Ντελής, Γ. Πασπάτης

12.05-12.35 Hot spots στην Ενδοσκόπηση

Εισηγητής: Γ. Τριμπόνιας
Σχολιαστές: Α. Αλεξάνδρου, Ι. Παπανικολάου, Γ. Στεφανίδης
■ Eνδοσκοπική sleeve γαστροπλαστική: Είναι οι γαστρεντερολόγοι οι βαριατρικοί χειρουργοί του μέλλοντος;
■ Eνδοσκοπική εκτομή ολικού πάχους: Πού, πότε και σε ποιους;
■ Συμβατική ή “under water” EMR; Πώς επιλέγουμε;

12.35-13.05 ERCP

Εισηγητής: Γ. Κρανιδιώτης
Σχολιαστές: Α. Βεζάκης, Κ. Παρασκευά
■ Υπάρχει επείγουσα ERCP; Πώς ορίζεται; Πότε πρέπει να γίνεται;
■ Bιοδιασπώμενα stents: Έχει έρθει η ώρα τους;
■ Χοληδοχοσκόπιο: Ενδείξεις, προβληματισμοί, κόστος

13.10-14.10 Κατώτερο πεπτικό
Πρόεδροι: Γ. Μάντζαρης, Μ. Τζουβαλά

13.10-13.40 Hot spots

Εισηγητής: Γ. Μιχαλόπουλος
Σχολιαστές: Κ. Παπαξοΐνης, Ε. Τσιρώνη
■ Ποια είναι η βέλτιστη παρακολούθηση των ασθενών με κοιλιοκάκη;
■ Ποιος ο ρόλος των προβιοτικών σε ασθενείς με μη οργανικής αιτιολογίας συμπτωματολογία κατωτέρου πεπτικού;
■ Ποια είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση ασθενούς με αφαιρεθέντα πολύποδα ορθού με καρκινική εξαλλαγή;

13.40-14.10 Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου (ΙΦΝΕ)

Εισηγητής: Π. Καρατζάς
Σχολιαστές: Ν. Βιάζης, Γ. Μπάμιας
■ Ποιος ο ρόλος της μαγνητικής εντερογραφίας και του υπερηχογραφήματος στην παρακολούθηση των ασθενών με ΙΦΝΕ;
■ Ποια η θέση των Tofacitinib και Ustekinumab για την αντιμετώπιση ασθενών με ελκώδη κολίτιδα στην κλινική πράξη;
■ Είναι πάντα επιθυμητή η ιστολογική ύφεση στη θεραπεία των ασθενών με ΙΦΝΕ;

15.00-16.00 Ήπαρ
Πρόεδροι: Ι. Κοσκίνας, Σ. Μανωλακόπουλος

15.00-15.30 Χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες

Εισηγητής: Π. Ιωαννίδου
Σχολιαστές: Ι. Βλαχογιαννάκος, Μ. Ντόιτς
■ Ποιοι HBsAg και/ή anti-HBc θετικοί ασθενείς χρειάζονται επιτήρηση για ηπατοκυτταρικό καρκίνο;
■ Ποια η χρησιμότητα του tenofovir alafenamide σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης <60 ml/min;
■ Χρειάζεται έλεγχος μεταλλαγών για αντιμετώπιση των ασθενών με αποτυχία στα σύγχρονα DAAs; Ποια η βέλτιστη θεραπεία τους;

15.30-16.00 NAFLD: Η σύγχρονη μάστιγα

Εισηγητής: Π. Φυτιλή
Σχολιαστές: Δ. Καραγιαννάκης, Λ. Πούλια, Ν. Τεντολούρης
■ Ο ρόλος της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας
■ Η αξία της ελαστογραφίας ήπατος στην κλινική πράξη
■ Ποιος ο ρόλος των αγωνιστών των υποδοχέων του πεπτιδίου GLP1;

16.10-17.40 Συνεργασίες ειδικοτήτων
Πρόεδροι: Ν. Νικητέας, Γ. Παπαθεοδωρίδης

16.10-16.40 Σύγχρονες προκλήσεις στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο 

Εισηγητής: Μ. Ταμπάκη
Σχολιαστές: Χ. Βεργαδής, I. Ελευσινιώτης, Γ. Σωτηρόπουλος
■ Πότε και πώς αξιολογείται η ανταπόκριση στις τοπικοπεριοχικές θεραπείες; ■ Πότε και πώς αξιολογείται η ανταπόκριση στις συστηματικές θεραπείες;
■ Ποια η θέση της ανοσοθεραπείας στη σημερινή κλινική πράξη;

16.40-17.10 Προκλήσεις στην κίρρωση

Εισηγητής: Θ. Βούλγαρης
Σχολιαστές: Μ. Μελά, Ε. Χολόγκιτας
■ Ενδοσκοπική επιτήρηση: σε ποιους και πότε; 
■ Βέλτιστη παρακολούθηση ασθενών σε λίστα μεταμόσχευσης ήπατος
■ Πιθανή θέση των ανταγωνιστών υποδοχέα-2 νατρίου-γλυκόζης

17.10-17.40 Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και πεπτικό

Εισηγητής: Β. Παπαστεργίου
Σχολιαστές: Δ. Καραγιάννης, Ν. Τηνιακού
■ Διάκριση προκαρκινικών-καρκινικών βλαβών του πεπτικού σωλήνα
■ Αιμορραγία πεπτικού
■ Παθήσεις ήπατος

17.45-18.15 Η επίδραση της COVID-19 στους ασθενείς με ηπατογαστρεντερολογικά προβλήματα

Πρόεδροι: Θ. Ζούγκου, Γ. Παπαθεοδωρίδης
■ Ιατρική φροντίδα: Ε. Λαούδη

17.45-18.15 Η επίδραση της COVID-19 στους ασθενείς με ηπατογαστρεντερολογικά προβλήματα

Πρόεδροι: Θ. Ζούγκου, Γ. Παπαθεοδωρίδης
■ Νοσηλευτική φροντίδα: Μ. Παπαντώνη

17.45-18.15 Η επίδραση της COVID-19 στους ασθενείς με ηπατογαστρεντερολογικά προβλήματα

Πρόεδροι: Θ. Ζούγκου, Γ. Παπαθεοδωρίδης
■ Μεταμόσχευση ήπατος: Α. Χαροκόπου

18.15-18.30 Συμπεράσματα
Γ. Παπαθεοδωρίδης