Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση πατήστε ΕΔΩ.

Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η εγγραφή σας στην Ημερίδα σε κάθε περίπτωση είναι δωρεάν. Δεδομένων των νέων συνθηκών, την ημέρα της εκδήλωσης θα επιτρέπεται στην αίθουσα η παρουσία 40 ατόμων.

Στην περίπτωση εγγραφής σας με φυσική παρουσία, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί σας το e-badge που θα λάβετε με email 1-2 ημέρες πριν από την εκδήλωση, προκειμένου να κάνετε check-in στον χώρο της εκδήλωση μαζί με όλα τα απαραίτητα τα οποία σας αναλύονται παρακάτω. Στην περίπτωση εγγραφής σας για διαδικτυακή παρακολούθηση έχετε λάβει με την επιβεβαίωση της εγγραφής σας το σχετικό link της ιστοσελίδας της εκδήλωσης για να συνδεθείτε live στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 στο ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον αναμετάδοσης. Πιο αναλυτικά, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε θα πατήσετε το κουμπί με την ένδειξη “Live” και θα σας ζητηθεί να κάνετε Log-in με το e-mail και τον κωδικό τα οποία δημιουργήσατε κατά την εγγραφή σας.

Φυσική παρουσία στο συνέδριο

Για τους συνέδρους που επιθυμούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο Αμφιθέτρο «Γ. Κοτζιάς», απαιτούνται τα παρακάτω κατά την είσοδό τους:

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε περίπτωση που έχουν ήδη εμβολιαστεί ή πιστοποιητικό νόσησης. Διαφορετικά θα χρειαστεί αντιγονικό τεστ PCR ή rapid test που να έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 72 ώρες.

2. Ηλεκτρονικό badge ως απόδειξη εγγραφής στο συνέδριο το οποίο θα λάβουν 1-2 ημέρες πριν την εκδήλωση με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους συμμετοχή «δια ζώσης».

Οι σύνεδροι θα θερμομετρώνται κατά την είσοδό τους στον χώρο του συνεδρίου.

Λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών, η χωρητικότητα στην κεντρική αίθουσα του συνεδρίου θα διαμορφωθεί βάσει των κείμενων διατάξεων. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του επιτρέποντος αριθμού ατόμων στην κεντρική αίθουσα, οι σύνεδροι μπορούν να αναμένουν στον εξωτερικό χώρο και να εισέλθουν όταν τους επιτραπεί.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας & Διατροφής με έδρα την οδό Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα, Τηλέφωνο: (+30) 210-7231332, Φαξ: 2107231332, e-mail: info@eligast.gr, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπυριδούλα Καρδαρά.

Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκδήλωση:

  • Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Οργανωτική Επιτροπή σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση.
    • Αποδέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχω αναγράψει, από την οργανωτική επιτροπή με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή μου σχετικά με επιστημονικές δραστηριότητές.
    • Συγκατατίθεμαι πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα στη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, χρήση και εν γένει τήρηση από την Οργανωτική Επιτροπή αρχείου σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή με τα προσωπικά δεδομένα μου και στη χρήση αυτού του αρχείου σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
    • Επιτρέπω στο Γραφείο Διοργάνωσης με το οποίο συνεργάζεται επί συμβάσει η Οργανωτική Επιτροπή και το οποίο ενεργεί για λογαριασμό της, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου ώστε να μπορεί η Οργανωτική Επιτροπή να μου αποστέλλει υλικό μέσω email, SMS/μηνύματος κειμένου σχετικά με τις υπηρεσίες της.